କେଉଁ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପୁଅର ବିବାହ କେଉଁ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଝିଅ ସହ ହୋଇଥାଏ ।

0
1212

ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଅନୁଯାଇ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହ ବିଜବହ କରୁଥିବା ଝିଅର ନାମ ସହିତ ସଂଯୋଗ ରହିଥାଏ ।ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ପିତାମାତା ନିଜ ପୁଅର କିମ୍ବା ଝିଅର ନାମ ଜାତକ ଅନୁସାରେ ରଖିଥାନ୍ତି ।ଜାତକ ମେଳ ସମୟରେ ଏହା ଦେଖାଯାଏ ଯେ କେଉଁ ଝିଅ ର ଭାଗ୍ୟରେ କେଉଁ ପୁର ଭାଗ୍ୟ ମେଳ ଖାଉଛି କି ନାହିଁ ।ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରଂଟି କିଛି ସଂଯୋଗ ସମ୍ବଣ୍ଡରେ ।କେଉଁ ଅକ୍ଷର ନମ୍ର ପୁଅ ସହିତ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଝିଅର ନାମ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥାଏ ।

ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ A ଅକ୍ଷରରୁ ଅରମ୍ବ ହୋଇଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ବିବାହ S କିମ୍ବା K ଅକ୍ଷରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଝିଅ ମାନଙ୍କ ସହ ହୋଇଥାଏ ।ସେହିପରି B ଅକ୍ଷରରୁ ଅରମ୍ବ ହୋଇଥିବା ପୁଅ ର ବିବାହ A କିମ୍ବା P ନାମରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଝିଅଙ୍କ ସହ ହୋଇଥାଏ ।C ନାମରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପୁଅର ବିବାହ ସାଧାରଣତଃ P କୁମ୍ଭ N ଆରମ୍ଭ ଝିଅଙ୍କ ସହ ହୋଇଥାଏ ।ଡ଼ ନାମକ ପୁଅର ବିବାହ ସାଧାରଣତଃ B କିମ୍ବା C ନାମକ ଆରମ୍ଭ ଝିଅ ସହ ହୋଇଥାଏ ।

H ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିବାହ ସାଧାରଣତଃ J କିମ୍ବା L ନାମକ ଝିଅ ସହ ହୋଇଥାଏ ।J ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ର ବିବାହ ସାଧାରଣତଃ A କିମ୍ୱା B ନାମ ରୁ ଆରମ୍ଭ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ସହ ହୋଇଥାଏ ।L ରୁ ଆରମ୍ଭ ପୁଅଙ୍କର ବିବାହ ସାଧାରଣତଃ K କିମ୍ବା J ନାମକ ଝିଅ ସହ ହୋଇଥାଏ ।M ରୁ ଆରମ୍ଭ ପୁଅଙ୍କର ବିବାହ ସାଧାରଣତଃ H କିମ୍ବା T ନାମକ ଝିଅ ସହ ହୋଇଥାଏ ।N ରୁ ଆରମ୍ଭ ପୁଅଙ୍କର ବିବାହ ସାଧାରଣତଃ A କିମ୍ବା K ନାମକ ଝିଅ ସହ ହୋଇଥାଏ।

P ରୁ ଆରମ୍ଭ ପୁଅଙ୍କର ବିବାହ ସାଧାରଣତଃ C କିମ୍ବା B ନାମକ ଝିଅ ସହ ହୋଇଥାଏ ।R ରୁ ଆରମ୍ଭ ପୁଅଙ୍କର

ବିବାହ ସାଧାରଣତଃ P କିମ୍ବା A ନାମକ ଝିଅ ସହ ହୋଇଥାଏ ।S ରୁ ଆରମ୍ଭ ପୁଅଙ୍କର ବିବାହ ସାଧାରଣତଃ A କିମ୍ବା P ନାମକ ଝିଅ ସହ ହୋଇଥାଏ । T ରୁ ଆରମ୍ଭ ପୁଅଙ୍କର ବିବାହ ସାଧାରଣତଃ P କିମ୍ବା J ନାମକ ଝିଅ ସହ ହୋଇଥାଏ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here